Hier vind u hier alle praktische informatie. Niet gevonden wat u zocht? Kijk dan eerst bij de veel gestelde vragen of stel uw vraag via het contactformulier.

Schooltijden

Rebound Groep 1 Groep 2 Groep 3
Maandag 8:30-14.14 uur 8:30-15.00 uur
Dinsdag 8:30-12.15 uur 8:30-14.15 uur
Woensdag 8:30-15.00 uur 8:30-14.15 uur
Donderdag 8:30-14.15 uur 8:30-15.00 uur
Vrijdag 8:30-15.00 uur 8:30-12.15 uur
TTVO Groep 4 Groep 5 Groep 6
Maandag 8:45-15.15 uur 8:45-15.15 uur 8:45-13.00 uur
Dinsdag 8:45-15.15 uur 8:45-15.15 uur 8:45-15.15 uur
Woensdag 8:45-13.00 uur 8:45-15.15 uur 8:45-15.15 uur
Donderdag 8:45-15.15uur 8:45-13.00 uur 8:45-15.15 uur
Vrijdag 8:45-15.15 uur 8:45-15.15 uur 8:45-15.15 uur

Dit zijn de algemene lestijden. Per dag kan er, afhankelijk van het rooster, afgeweken worden van deze schooltijden.
Naast bovenstaande lesuren zijn er na schooltijd zogenaamde mentoruren waar de leerlingen met enige regelmaat moeten verschijnen.

Ziekmelding

De ouders/verzorgers van leerlingen die ziek zijn, melden dit dagelijks voor 08.30 uur telefonisch.

Leerlingen ouder dan 18 jaar mogen zichzelf ziekmelden.

Tel. 050-3210540

Ouderavonden OPDC 2018 – 2019

Het komende schooljaar organiseert het OPDC enkele informatieve ouderavonden.

dinsdag 11 december 2018 VNN Verslaving onder jongeren: Signalering en risico’s van roken, blowen, alcohol en gamen
dinsdag 22 januari 2019 Elker Omgaan met emoties bij pubers
dinsdag 12 maart 2019 Halt Online veiligheid

Schoolregels

De schoolregels geven duidelijkheid en structuur. Ze helpen mee om te komen tot een omgeving waarin we Veiligheid, Vriendelijkheid en Verantwoordelijkheid belangrijk vinden.

We zijn er van overtuigd dat jongeren hun doelen op het OPDC het best kunnen halen in een gestructureerde en veilige omgeving. We vinden dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, zowel van medewerkers als de jongeren en ouders die deelnemen aan het programma.

Samen verantwoordelijk zijn betekent dat je rekening houdt met elkaar en dat je een positieve bijdrage levert aan een prettige en veilige (werk) sfeer waarbij we elkaar mogen en willen aanmoedigen hieraan mee te werken of aanspreken wanneer dit even niet lukt.

Leerlingen maken aan het begin van hun traject kennis met de schoolregels.

Dit zijn de basisregels die gelden op het OPDC:

  • Er worden geen agressieve handelingen gepleegd
  • Kwetsende opmerkingen over anderen worden vermeden
  • Behandel iedereen met respect
  • Het OPDC is een rookvrije school, zowel in het gebouw als op het schoolplein.
  • Alcohol,drugs en energiedrank zijn verboden in de school
  • Wapens en vuurwerk zijn verboden in school.

Vakantieregeling 2020-2021

 Herfstvakantie  10 oktober t/m 18 oktober 2020
 Kerstvakantie  19 december 2020 t/m 3 januari 2021
 Voorjaarsvakantie  20 februari t/m 28 februari 2021
 Vrije dag  5 april 2021
 Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021
 Vrije dagen  13, 14 mei en 24 mei 2021
Zomervakantie 2021 10 juli t/m 22 augustus 2021
Studiemiddag

Klachtenregeling

Bij klachten kunt u zich wenden tot de teamleider van het OPDC. Deze zal met u de klacht bespreken en u eventueel verwijzen naar de klachtenregeling van de school van inschrijving.

Voor klachten over het OPDC personeel is de klachtenregeling openbaar onderwijs van de Stichting O2G2 van toepassing. Ook hiervoor kunt u zich wenden tot de teamleider van het OPDC of tot de betrokken rector van O2G2.