Eén jongere, één plan is ons motto!

Rebound stad Groningen is een tussenvoorziening van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01. In dit samenwerkingsverband zijn alle besturen van scholen voor V(S)O vertegenwoordigd. Het doel van Rebound is om onderwijs en opvang te bieden aan leerlingen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs, die dreigen vast te lopen op de eigen school.

Laatste nieuws

1310, 2017

Week 42: Leerlingen maandag 16 oktober vrij!

Geachte ouders of verzorgers,

Op maandag 16 oktober zijn alle leerlingen van de Rebound vrij. Er wordt een studiedag georganiseerd waar alle O2G2-VO-scholen aan meedoen, zo ook de Rebound.

Met vriendelijke groet,

Het Reboundteam

2014_sept_Rebound_schoolreportage_Evocativ_kleine_webversie_2mb_72dpi_63

Het leertraject

We streven ernaar de leerlingen binnen 13 weken weer terug te schakelen naar hun oude of een nieuwe opleiding.

Lees meer over ons leertraject >

2014_sept_Rebound_schoolreportage_Evocativ_kleine_webversie_2mb_72dpi_100

Hoe gaat het aanmelden?

Leerlingen worden aangemeld door de zorgcoördinator of een leerplichtambtenaar. Hij of zij formuleert de centrale problematiek en de hulpvraag.

Lees meer over het aanmelden >

2014_sept_Rebound_schoolreportage_Evocativ_kleine_webversie_2mb_72dpi_107

Maak kennis met ons team!

De werkzaamheden bij Rebound worden uitgevoerd door een aantal professionals. Op deze pagina kunt u kennismaken met de medewerkers die op Rebound werkzaam zijn.

Bekijk alle teamleden >

Aangesloten scholen